سرمایش اطمینان

تماس با ما

آدرس فروشگاه : خیابان پیروزی –  رو به روی خیابان چهارم – پلاک ۱۵۶

مدیر فروش : ۰۹۱۲۱۸۸۱۸۷۲

مسئول فروش : ۰۹۱۹۰۴۴۴۳۵۳

تعمیرات و خدمات : ۰۹۱۹۰۴۴۴۳۵۳